5 augustus 2016

Ons aanbod

Wat wij bieden

Binnen het Huis voor Helden willen wij 6 tot 8 perspectiefbiedende plekken realiseren voor jongeren met hechtingsproblemen en/of gedragsproblemen, die niet langer thuis kunnen wonen. 

Wij bieden praktische begeleiding en zorgen samen met hen voor een stevig vangnet op het gebied van zorg, financiën, sociale contacten, wonen en werk.

Wanneer ze de stap naar zelfstandig wonen hebben gezet is verdere begeleiding in een ambulant kader eveneens mogelijk: onze deur blijft altijd open.

Wij openen onze deuren op 1 januari 2018.

Wat ons aanbod uniek maakt

  • Wij bieden een plek met langdurig perspectief; jongeren mogen bij ons blijven en hoeven niet na bijvoorbeeld een jaar weer weg. Ook na het zorgtraject blijft de deur voor ze open.
  • Wij gaan voorbij aan de wettelijke grens van volwassenheid; wij bieden continuïteit in zorg, zelfs tot deze helden 23 zijn.
  • Wij bieden intensieve begeleiding op weg naar zelfstandigheid in een warme, huiselijke omgeving; wij zijn geen traject voor kamertraining waarbij jongeren vooral aangewezen zijn op zichzelf en zich moeten bewijzen.
  • Wij beschikken binnen Huis voor Helden uitsluitend over professionals die uitvoerig getraind zijn en ervaring hebben met de doelgroep; wij hebben geen gezinshuisouders die nog een (parttime) baan naast het huis hebben.
  • Wij zijn uniek in onze methode: geen enkel ander gezinshuis noch residentiële instelling combineren duurzaamheid, oplossingsgericht werken en positieve psychologie in één formule, met oog voor maatschappij en milieu.