20 juli 2016

Over ons

 

Huis voor Helden bestaat uit:

Eva

Eva Kuiper, directeur

Eva Kuiper is forensisch orthopedagoog. Zij geeft trainingen in oplossingsgericht werken en is auteur van een boek over oplossingsgerichte vragen aan kinderen en hun omgeving. Al eerder schreef zij wetenschappelijke artikelen over veerkracht in jeugdhulpverlening en onderwijs. Eva werkt momenteel als gedragswetenschapper bij gezinshuizen in verschillende delen van Nederland en geeft daarnaast trainingen in oplossingsgericht werken binnen bedrijven en onderwijsinstellingen.

Stichting Voor de Helden zorgt voor goed bestuur van Huis voor Helden. Stichting voor de Helden bestaat uit: 

Marion

Marion Appel, voorzitter

Marion Appel was jarenlang directeur Media Research bij GfK. Zij was mede-oprichter en voorzitter van stichting SWING, ter ondersteuning van de brede verspreiding van de geïmproviseerde muziek in Nederland. In 2006 ontving zij de AMMA Hans du Chatinier Award. Marion is sinds 2016 met pensioen.

Jet

Jet Berndsen, penningmeester

Jet Berndsen is bedrijfskundige met ervaring op het gebied van project management, business development en sustainability. Zij is winnaar van de Howden Thomassen Business Battle 2015 en de Young Enterprise Award 2009. Jet is werkzaam als financieel coördinator bij een overheidsinstelling en werkt vrijwillig als ‘financial aid buddy’ in Amsterdam.

Meer weten over Stichting Voor de Helden?

Klik hier!

Rita

Rita Kuipers, secretaris

Rita Kuipers is werkzaam als manager Revalidatie bij stichting Sint Jakob in Haarlem. Daarvoor heeft zij verschillende managementfuncties bekleed binnen de zorg. Rita is van origine fysiotherapeut en heeft voor haar vrijwilligerswerk voor de Self-help Group for Cerebral Palsy in Nepal in 2011 een 'certification of recognition' gekregen. 

Bij Huis voor Helden en Stichting Voor de Helden maken we gebruik van externe expertise:

3f9ed92

Marielle Stitzinger, adviseur

Marielle Stitzinger is MBA en heeft ruim 20 jaar werkervaring in diverse management en leidinggevende functies, in zowel private als publieke bedrijven. Sinds 2014 zij richt zich op maatschappelijke organisaties, waaronder organisaties in de sector Jeugdzorg. Zij werkt nu als Transition Manager Empowered Teams bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 

 

3f9ed92

Fredrike Bannink, adviseur

Fredrike Bannink is klinisch psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog specialist NIP.  Zij is internationaal spreker en trainer op het gebied van psychotherapie, onderwijs, coachen, leidinggeven, mediation/conflict management en supervisie. De focus in haar werk ligt op sterke kanten en wat werkt, vanuit de positieve psychologie en oplossingsgericht werken. Zij is auteur van vele internationale publicaties op bovenstaande gebieden.

Zie ook fredrikebannink.com

 

Ook goede adviezen?

Word adviseur!

3f9ed92

Hanneke Heim-Putto, adviseur

Hanneke Heim is ergotherapeut en senior beleidsadviseur in de langdurige zorg. Zij heeft veel ervaring in diverse settings van zorg en revalidatie, van jeugd tot ouderen. Als beleidsadviseur houdt zij zich bezig met behoud van regie, autonomie en het samenwerken van professionals met familie en vrijwilligers. Zij is ambassadeur van de methode familiezorg waarbij de zorgsituatie centraal staat en open communicatie uitgangspunt is.