5 augustus 2016

Doelgroep

Onze doelgroep zijn kinderen en jongeren in de leeftijd 12 tot en met 23 jaar met gedragsproblemen en/of hechtingsproblemen, die niet langer thuis kunnen wonen. Dit kan een plek zijn in vrijwillig of gedwongen kader. Wij vallen onder residentiële jeugdzorg en bieden dit op basis van een bepaling van de gemeente of PGB. Ook bieden we één crisisplek aan.

Onze doelgroep zijn kinderen en jongeren die langdurig een plek nodig hebben en begeleiding naar een zelfstandig leven, waarin ze welbevinden en voldoening ervaren, met oog voor de wereld om hen heen. Het zijn kinderen en jongeren die een warm thuis nodig hebben en een inspirerende omgeving waarin er voldoende individuele positieve aandacht is.

Aanmelden?

Als u ons een mailtje stuurt nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.