20 juli 2016

Missie & visie

Alle kinderen zijn helden, op hun eigen manier.

Missie

Het Huis voor Helden wil jongeren met de inzet van vijf elementen (coachen, verbinden, eten, bewegen en relaxen) begeleiden op hun weg naar welbevinden en zelfstandigheid. Deze stappen kunnen het beste gemaakt worden vanuit een warm en veilig nest; een inspirerende omgeving waarin er voldoende  individuele positieve aandacht is. Met het Huis voor Helden zorgen wij tevens voor verbondenheid met de maatschappij en de wereld om hen heen.

Door onze expertise en ons enthousiasme weten wij steeds meer mensen en organisaties aan het Huis voor Helden te binden en hen te inspireren wat betreft duurzaamheid en oplossingsgericht werken, daarbij mede gebruikmakend van inzichten uit de positieve psychologie.

Wij willen ondernemen met het best voor onze helden voor ogen. Over vijf jaar bestaat het Helden Hotel, een onderneming waar onze jongeren kunnen werken en stage lopen. Een plek die zij samen met ons gecreëerd hebben.

Wij zien deze jongeren als de helden van de toekomst!

 

 

Visie

Onze organisatie zet zich in om een  warm thuis te bieden aan jongeren van 12 tot en met 23 jaar met gedrags- en/of hechtingsproblemen.
Onze missie is om op een duurzame, kleinschalige en oplossingsgerichte wijze een positieve bijdrage te leveren aan (perspectiefbiedende) opvangcapaciteit voor deze doelgroep in Amsterdam.

Wij bieden hen een thuis; een plek waar ze mogen zijn wie ze zijn, hun talenten en sterke kanten worden ingezet, en waar in harmonie met de natuur en maatschappij wordt geleefd.

Onze ambitie is om te laten zien dat het in de Jeugdzorg beter kan; door continuïteit in zorg te bieden, ook wanneer jongeren 18 jaar geworden zijn, maken wij het verschil.
Overal wordt geroepen om een andere aanpak; laat ons die andere aanpak zijn!