5 augustus 2016

Ons aanbod

Wat wij bieden

Binnen het Huis voor Helden willen wij 6 tot 8 perspectiefbiedende plekken realiseren voor jongeren met hechtingsproblemen en/of gedragsproblemen, die niet langer thuis kunnen wonen. 

Wij bieden praktische begeleiding en zorgen samen met hen voor een stevig vangnet op het gebied van zorg, financiën, sociale contacten, wonen en werk.

Wanneer ze de stap naar zelfstandig wonen hebben gezet is verdere begeleiding in een ambulant kader eveneens mogelijk: onze deur blijft altijd open.

Wij openen onze deuren op 1 januari 2018.

Wat ons aanbod uniek maakt

  • Huis voor Helden biedt binnen het bijzondere ‘Gezinshuis Plus’ aanbod een oplossing voor alle jongeren die in een gezinsvervangende woonsituatie niet (meer) kunnen meekomen, waarin er een te groot beroep wordt gedaan op een ‘normaal’ gezinsleven. Bij ons kunnen de kinderen en jongeren zich hechten aan volwassenen, maar ze moeten niets: de relatie hoeft niet wederkerig te zijn.
  • Huis voor Helden is uniek in haar methodiek: geen ander gezinshuis noch residentiële instelling combineert oplossingsgericht werken, positieve psychologie en duurzaamheid in één formule, met oog voor maatschappij en milieu.
  • Huis voor Helden biedt een plek waarbij langdurig perspectief mogelijk is en zorgt daarmee voor continuïteit; jongeren mogen blijven en hoeven niet na bijvoorbeeld een jaar weg. Ook na het woontraject blijft de deur voor hen open.
  • Huis voor Helden gaat voorbij aan de wettelijke grens van volwassenheid; wij bieden continuïteit in zorg, zelfs tot deze helden 24 zijn.
  • Huis voor Helden werkt uitsluitend met professionele opvoeders die ervaring hebben met de doelgroep; het zijn geen gezinshuis-ouders die eigen kinderen en een (parttime) baan naast het huis hebben
  • Huis voor Helden biedt intensieve begeleiding op weg naar zelfstandigheid
    in een warme, huiselijke omgeving; wij zijn geen traject voor kamertraining waarbij jongeren vooral aangewezen zijn op zichzelf en zich moeten bewijzen.
  • Huis voor Helden zoekt actief verbinding met de omgeving; we bevorderen nieuwe en bestaande sociale contacten van de jongeren die bij ons wonen. Ook als organisatie zoeken we actief naar samenwerkingsverbanden die ten goede komen aan de jongeren. Huis voor Helden is als zorginstelling geen eiland: wij hanteren een ‘open deur’ beleid waarbij iedereen welkom is.