20 juli 2016

Over ons

 

Huis voor Helden bestaat uit:

Eva

Eva Kuiper, directeur

Eva Kuiper is forensisch orthopedagoog. Zij geeft trainingen in oplossingsgericht werken door heel Nederland en is auteur van een boek over oplossingsgerichte vragen aan kinderen en hun omgeving.
Al eerder schreef zij wetenschappelijke artikelen over veerkracht in jeugdhulpverlening en onderwijs. Tevens werkt zij als docent Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

Stichting Voor de Helden zorgt voor goed bestuur van Huis voor Helden. Stichting voor de Helden bestaat uit: 

Marion

Tamara de Kroon, voorzitter

Tamara de Kroon is werkzaam als veranderkundig interimmer in bestuur- en directiefuncties in de zorg en het sociaal domein.  Haar opdrachten gaan over het realiseren van veranderwensen op gebied van visie en strategie, professioneel & persoonlijk leiderschap, autonomie & gemeenschapsvorming en complexiteit & eenvoud.

Marion

Marion Appel, penningmeester en secretaris

Marion Appel was jarenlang directeur Media Research bij GfK. Zij was mede-oprichter en voorzitter van stichting SWING, ter ondersteuning van de brede verspreiding van de geïmproviseerde muziek in Nederland. In 2006 ontving zij de AMMA Hans du Chatinier Award. Marion is sinds 2016 met pensioen.

Vacature

Voor meer over onze vacature verwijzen we graag naar de vacaturepagina.

Bij Huis voor Helden en Stichting Voor de Helden maken we gebruik van externe expertise:

3f9ed92

Fredrike Bannink, adviseur

Fredrike Bannink is klinisch psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog specialist NIP.  Zij is internationaal spreker en trainer op het gebied van psychotherapie, onderwijs, coachen, leidinggeven, mediation/conflict management en supervisie. De focus in haar werk ligt op sterke kanten en wat werkt, vanuit de positieve psychologie en oplossingsgericht werken. Zij is auteur van vele internationale publicaties op bovenstaande gebieden.

Zie ook fredrikebannink.com

Ook goede adviezen?

Word adviseur!

3f9ed92

Hanneke Heim-Putto, adviseur

Hanneke Heim is ergotherapeut en senior beleidsadviseur in de langdurige zorg. Zij heeft veel ervaring in diverse settings van zorg en revalidatie, van jeugd tot ouderen. Als beleidsadviseur houdt zij zich bezig met behoud van regie, autonomie en het samenwerken van professionals met familie en vrijwilligers. Zij is ambassadeur van de methode familiezorg waarbij de zorgsituatie centraal staat en open communicatie uitgangspunt is.