26 oktober 2016

Stichting Voor de Helden

Op 3 oktober 2016 is Stichting Voor de Helden geboren.

Onze stichting heeft tot doel de bevordering van het welzijn van - en het creëren van perspectiefbiedende woonplekken voor kinderen en jongeren van 12 tot en met 23 jaar met gedragsproblemen en hen te stimuleren en te ondersteunen in hun weg naar zelfstandigheid. Daarnaast zal de Stichting zich inzetten om de circulaire economie – deeleconomie - te bevorderen. Door innovatieve verbindingen te leggen tussen kinderen en jongeren en lokale en regionale initiatieven zullen er duurzame ontwikkelingen ontstaan, die ten goede komen van de kinderen en van de maatschappij. Tevens beoogt de Stichting de verbreiding van haar visie onder vakgenoten door artikelen, boeken en lezingen. Ook voorziet de stichting in participatieplaatsen en stageplaatsen voor studenten.

Stichting Voor de Helden heeft van de Belastingdienst een ANBI-status gekregen!

ANBI staat voor een algemeen nut beogende instelling.  Een instelling kan alleen in aanmerking komen voor deze status als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Er zijn belastingvoordelen voor u wanneer u een schenking doet aan een ANBI.

Meer over ANBI

Vacature nieuwe bestuursleden

Lijkt het je leuk jouw talenten in te zetten voor het goede doel? Wil je graag bijdragen en meewerken aan een start-up in de jeugdzorg?
Stichting Voor de Helden is op zoek naar twee nieuwe helden!

Lees meer